Povratne informacije
Koja usluga vam je bila potrebna?

Ocenite našu uslugu

Kako bi ste ocenili vreme čekanja dok Vam usluga nije pružena?

loše

zadovoljavajuće

dobro

veoma dobro

odlično
Ukoliko Vam je usluga pružena putem telefona, kako je ocenjujete?

loše

zadovoljavajuće

dobro

veoma dobro

odlično
Kako, generalno, ocenjujete pružanje usluge od strane našeg osoblja?

loše

zadovoljavajuće

dobro

veoma dobro

odlično
Imate li dodatnih komentara ili sugestija?
Vaša E-mail adresa (za odgovore)
Ukucati slova kao na slici