Lokalni i jevrejski praznici

Lokalni i jevrejski praznici

 •   Lokalni i jevrejski praznici kada Ambada Izraela neće raditi
 • icon_zoom.png
  About the Jewish religion About the Jewish religion
   
   
    

    Januar 1,2 – Nova godina

    Januar 7 - Božić

    Februar 17 - Dan državnosti Srbije

    April 14 (pola radnog vremena) – Dan uoči Pesaha

    April 15, 16 - Pesah

    April 18  Uskrs

    April 21, 22 - Pesah   

    Maj 1, 2 - Praznik rada

    Maj 5 - (pola radnog vremena) - Izraelski Dan sećanja na pale vojnike

    Maj 6 – Nacionalni dan Izraela

    Jun 3 (pola radnog vremena) - Šavuot 

    Jun 4, 5 – Šavuot

    Septembar 24 (pola radnog vremena) – Jevrejska Nova godina

    Septembar 25, 26 - Jevrejska Nova godina

    Oktobar 3 (pola radnog vremena) – Jom Kipur

    Oktobar 8 (pola radnog vremena) - Sukot

    Oktobar 9, 10  Sukot

    Oktobar 15 (pola radnog vremena) - Simha Tora

    Oktobar 16, 17 - Simha Tora

    Novembar 11 - Dan primirja u Prvom svetskom ratu​​