Odeljenje za medije

Odeljenje za medije

 •  
   
  Odeljenje za medije ostvaruje kontakte između izraelskih i lokalnih medija kao i same javnosti. Ono pojašnjava poziciju Izraela u različitim pitanjima, organizuje konferencije za medije, intervjue i odobrava akreditacije za događaje koje organizuje Ambasada.

   
  Odeljenje za medije može da obezbedi informacije o trenutnim političkim događajima, opšte informacije o zemlji, detaljne analize, kao i ekonomske i naučne materijale.
   
  Odeljenje za medije takođe šalje izveštaje u Izrael ako je u srpskim medijima nešto objavljeno u vezi zemlje.
   
  Za predstavnike medija (novinari, fotoreporteri i slično) koji nameravaju da putuju u Izrael na službeni put preporučujemo da kontaktiraju Odeljenje za medije Ambasade Izraela, kako bi dobili sve potrebne informacije u vezi neophodne procedure i pripremili svu neophodnu dokumentaciju.

  Sve najbolje,

  Lana Eraković

  Press Officer

  Embassy of Israel

  Belgrade, Serbia

   

  Tel:  +381 11 36 43 508

  Fax: +381 11 36 43 555

  E-mail: press@belgrade.mfa.gov.il

   
 •