Kultura

Kultura

 •    
  Odeljenje za kulturu ambasade Izraela ima za cilj da promoviše izraelsku umetnost u Srbiji i u Crnoj Gori. Dolazak izraelskih umetnika i predstavljanje njihovih dela omogućava nam da približimo izraelsku kulturu u isto vreme podstičući kulturni dijalog i omogućavajući razumevanje multikulturnog, savremenog izraelskog društva.
 • icon_zoom.png
  Drawing by Noam Nadav Drawing by Noam Nadav
  Drawing by Noam Nadav
   
  Brojne manifestacije tokom godine pružaju, kroz različite umetničke forme: muziku, film, pozorište, baletsku igru, vizuelne umetnosti ili književnost, jedinstvenu i uzbudljivu perspektivu Izraela.
   
  Poštujući tradiciju naroda koji veliča sintezu svojih brojnih etničkih i verskih običaja, izraelski umetnici neprestano šire granice svog umetničkog izraza. Kroz svoj rad ovi umetnici s jedne strane provociraju ična i društvena preispitivanja, često podstičući društvenu promenu a sa druge jednostavno skiciraju  lepotu izraelske zemlje i naroda.
   
  Vidimo se na našim događajima!
   
 •