Ekonomsko odeljenje

Ekonomsko odeljenje

 •  
   
  Ekonomsko odeljenje Ambasade Izraela fokusirano je ka trgovinskoj i poslovnoj promociji između Izraela i Srbije. To podrazumeva širok obim aktivnosti i usluga s ciljem da se stvori strateški savez, partnerstvo i "joint venture" između ekonomija dveju zemalja, kao i podsticanje i olakšavanje investicija u Izraelu i u izraelskim kompanijama.
   
 •  
 •  

  Naše glavne aktivnosti i ciljevi uključuju:

   

  Pomoć poslovnim zajednicama u Srbiji nudeći korisne poslovne kontakte i druge informacije koje se odnose na različite poslovne aspekte u Izraelu, i obrnuto.

   
  Pruža pomoć izraelskim kompanijama obezbeđujuući im poslovne informacije i kontakte kroz široku bazu podataka iz raznih poslovnih sektora srpske ekonomije.
   
   
  Podsticanje i olakšavanje investicija u različitim sektorima i poljima kao sto  su:
   
  -  Poljoprivreda i agro-tehnologija
  -  Prehrabmena industrija

  -  Telekomunikacije

  -  Software
  -  Finansije
  -  Biotehnologija
   
  Ohrabruje poslovne ljude iz Srbije da posete delegacije, trgovinske sajmove, izložbe i druge događaje koji se održavaju u Izraelu putem direktnih E-mail poruka, medijskih saopštenja i ličnih kontakata, promovišući izraelski biznis i trgovinu spajajući poslovni svet i organizacije iz Srbije i informišući ih o komercijalnim mogućnostima u Izraelu.

   

  Sve najbolje,

  Danijela Pejić

  Economic Officer

  Embassy of Israel

  Belgrade, Serbia


  Tel:  +381 11 364 35 07

  Fax: +381 11 364 35 55

  E-mail: economy@belgrade.mfa.gov.il