Predstojeći praznici

Lokalni i jevrejski praznici tokom 2013.

 •  
   

   Januar 1,2 – Nova godina

   Januar 7 - Božić

   Februar 17 - Dan državnosti Srbije

   April 14 (pola radnog vremena) – Dan uoči Pesaha

   April 15, 16 - Pesah

   April 18  Uskrs

   April 21, 22 - Pesah   

   Maj 1, 2 - Praznik rada

   Maj 5 - (pola radnog vremena) - Izraelski Dan sećanja na pale vojnike

   Maj 6 – Nacionalni dan Izraela

   Jun 3 (pola radnog vremena) - Šavuot 

   Jun 4, 5 – Šavuot

   Septembar 24 (pola radnog vremena) – Jevrejska Nova godina

   Septembar 25, 26 - Jevrejska Nova godina

   Oktobar 3 (pola radnog vremena) – Jom Kipur

   Oktobar 8 (pola radnog vremena) - Sukot

   Oktobar 9, 10  Sukot

   Oktobar 15 (pola radnog vremena) - Simha Tora

   Oktobar 16, 17 - Simha Tora

   Novembar 11 - Dan primirja u Prvom svetskom ratu​