Bilaterale Verdragen en Akkoorden

België-Israël

 •  
   
  Sinds de oprichting van de Staat Israël waren de betrekkingen met België door diepe vrienschap gekenmerkt. België had het voorrecht om als tweede land, op 27 november 1947, te stemmen voor de verdeling van Palestina en dus voor de oprichting van Israël als onafhankelijke Joodse Staat.

   

  België erkende « de facto » de nieuwe Staat op 29 januari 1949, en de diplomatieke betrekkingen tussen de beide landen werden genormaliseerd door de erkenning « de jure » op 15 januari 1950, waardoor de voorlopige vertegenwoordiging tot een gezantschap werd omgevormd, dat in Tel Aviv werd gevestigd.

   

  Op 31 mei 1958 beslisten beide landen om het niveau van hun gezantschappen te verhogen tot de rang van Ambassade. De betrekkingen tussen beide landen waren altijd vriendschappelijk, zoals blijkt uit de talrijke  wederzijdse officiële bezoeken en gebaren van vriendschap.

   

  Talrijke Belgische afvaardigingen hebben Israël bezocht en Israëlische afvaardigingen en personaliteiten werden hartelijk in België ontvangen, en dit op het hoogste niveau.

  Uitwisselingen die bezegeld werden door talrijke bilaterale samenwerkingskkoorden, op gebied van cultuur, wetenschappen, economie en defensie. Deze akkoorden regelen de betrekkingen van Israël zowel met het federaal, als met het gemeenschaps- en gewestelijk niveau.

   

  In dezelfde geest ontwikkelden zich, in de loop der jaren, bilaterale betrekkingen tussen het Belgisch Parlement en de Knesset, het Israëlisch Parlement. Parlementaire uitwisselingen vinden plaats in het kader van de Intergroep met Israël van de Belgische sectie van de Interparlementaire Unie (Senaat en Kamer van Volksvertegenwoordigers) en van de Vrienschapsvereniging met België van de Knesset. Daarenboven bestaat er in Israël een Vriendschapsvereniging Israël-België (A.I.B.J.) en in het Koninkrijk organiseren de Belgische Vrienden van Israël regelmatig aktiviteiten ter bevordering en versterking van de bilaterale relaties. België is één van de belangrijkste commerciële partners van Israël. Talrijke Israëlische maatschappijen zijn in Brussel, hoofdstad van Europa, gevestigd..

   

  Klik hier voor de verschillende verdragen die België en Israël.​

   
 •  
PrinterversiePrinterversie
  
E-mail to a friend
  
Bookmark and Share