มาชาฟ

มาชาฟ

 •    ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศมาชาฟ (MASHAV)
 •  
                              
   
         
   มาชาฟคืออะไร?
   
       โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศของอิสราเอล เริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2501 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแบ่งปันความรู้ความชำนาญและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ทำให้ ประเทศอิสราเอลพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ไปสู่ประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก  โครงการนี้ในช่วงเริ่มต้นมุ่งเน้นไปยังการพัฒนาศักยภาพของคนในระดับรากหญ้า (ซึ่งในขณะนั้นอิสราเอลยังเป็นเพียงประเทศกำลังพัฒนา) และได้พัฒนาไปเป็นโครงการความร่วมมือ  ขยายเข้าไปสู่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนา  โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมการพัฒนาแบบยั่งยืนและความเท่าเทียมกันในสังคม ตั้งแต่ พ.ศ. 2501 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศสังกัดกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอล หรือเป็นที่รู้จักทั่วไปใน ชื่อย่อ ภาษาฮีบรูว์ว่า มาชาฟ (MASHAV) ได้จัดการอบรมทั้งในอิสราเอลและต่างประเทศแก่ผู้เข้าร่วม โครงการกว่า 200,000 คน จากราว 140 ประเทศ  นอกจากนั้นมาชาฟยังได้นำโครงการสาธิตไปปฏิบัติทั่วโลกอีกหลายโครงการในสาขาที่อิสราเอลเชี่ยวชาญ

   
 •  
   
 •  
 •