สิทธิของพลเมืองที่กลับประเทศ

สิทธิของพลเมืองที่กลับประเทศ

 •   การสอบถามเกี่ยวกับสิทธิของพลเมืองที่กลับประเทศ
 •  
   
  กระทรวงตรวจคนเข้าเมืองจะเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดเกี่ยวกับพลเมืองที่กลับประเทศ สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของพลเมืองที่กลับประเทศ ได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองที่ www.moia.gov.il และลงทะเบียนเป็นพลเมืองที่กลับประเทศ 
   
  นอกจากการลงทะเบียนในเว็บไซต์แล้ว ท่านสามารถติดต่อกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองได้โดยตรงหากมีคำถามเกี่ยวกับสิทธิของพลเมือง ที่กลับประเทศ ที่เบอร์โทรศัพท์: 03-973-3333 และ 02-675-2324
   
   
   
 •