ประเมินการบริการจากแผนกกงสุล

ให้คะแนนบริการของเรา

คุณต้องการประเมินเรื่องระยะเวลาที่ใช้ในการรอการได้รับบริการอย่างไร

ไม่พอใจ

ปานกลาง

ดี

ดีมาก

เยี่ยม
ท่านต้องการให้การประเมินผลอย่างไรในกรณีที่ท่านได้รับบริการผ่านทางโทรศัพท์

ไม่พอใจ

ปานกลาง

ดี

ดีมาก

เยี่ยม
โดยรวมแล้ว ท่านมีความคิดอย่างไรกับการให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตฯ

ไม่พอใจ

ปานกลาง

ดี

ดีมาก

เยี่ยม
มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่
ใส่อีเมลล์ของคุณเพื่อการติดต่อกลับ
กรุณาพิมพ์ตัวอักษรตามภาพที่ปรากฎ: