About Israel

เกี่ยวกับอิสราเอล

 • เวลาที่อิสราเอล

 • สภาพอากาศของอิสราเอล

  24.11.2014
  • กรุงเทล อาวีฟฝนตกหนัก14-20°C
  • เยรูซาเล็มฝนตกหนัก9-14°C
  • เบียร์เชบาฝนตกหนัก12-18°C
  Data By IMS