About Israel

เกี่ยวกับอิสราเอล

 • เวลาที่อิสราเอล

 • สภาพอากาศของอิสราเอล

  02.09.2014
  • กรุงเทล อาวีฟมืดครึ้มบางส่วน25-30°C
  • เยรูซาเล็มมืดครึ้มบางส่วน17-28°C
  • เบียร์เชบามืดครึ้มบางส่วน21-32°C
  Data By IMS