About Israel

เกี่ยวกับอิสราเอล

 • เวลาที่อิสราเอล

 • สภาพอากาศของอิสราเอล

  23.12.2014
  • กรุงเทล อาวีฟฟ้าครึ้ม11-18°C
  • เยรูซาเล็มฟ้าครึ้ม8-13°C
  • เบียร์เชบาฟ้าครึ้ม6-16°C
  Data By IMS