About Israel

เกี่ยวกับอิสราเอล

 • เวลาที่อิสราเอล

 • สภาพอากาศของอิสราเอล

  26.07.2014
  • กรุงเทล อาวีฟสดใสปานกลาง24-29°C
  • เยรูซาเล็มสดใสปานกลาง19-29°C
  • เบียร์เชบาสดใสปานกลาง21-33°C
  Data By IMS