About Israel

เกี่ยวกับอิสราเอล

 • เวลาที่อิสราเอล

 • สภาพอากาศของอิสราเอล

  21.10.2014
  • กรุงเทล อาวีฟมืดครึ้มบางส่วน16-25°C
  • เยรูซาเล็มสดใสปานกลาง14-21°C
  • เบียร์เชบาสดใสปานกลาง13-25°C
  Data By IMS