About Israel

เกี่ยวกับอิสราเอล

 • เวลาที่อิสราเอล

 • สภาพอากาศของอิสราเอล

  20.09.2014
  • กรุงเทล อาวีฟมืดครึ้มบางส่วน22-29°C
  • เยรูซาเล็มมืดครึ้มบางส่วน16-25°C
  • เบียร์เชบามืดครึ้มบางส่วน19-30°C
  Data By IMS